ISBN: 9788761671899. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018